Đăng ký thông tin học văn hóa THPT/chứng chỉ/đại học

ĐÀO TẠO QUA MẠNG VÀ E-LEARNING

Lĩnh vực giáo dục đã thay đổi rất nhiều cùng với sự phát triển của công nghệ. Đặc biệt là sau tác động của dịch Covid-19. 

Đào tạo qua mạng là hình thức đào tạo không tập trung. Theo đó, người học thông qua mạng máy tính để tham dự một khóa học do đơn vị đào tạo tổ chức thực hiện. 

Học tập điện tử (E-Learning) là hình thức học tập qua đó người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi thông qua các học liệu điện tử đa phương tiện.
Xu hướng học online đã tạo thời gian học tập linh động, giúp cá nhân tự chủ việc học hơn.
Trung tâm GDTX Tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhiều trường Đại học, trong đó có Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế tổ chức học trực tuyến qua phần mềm Cisco Webex.