Đăng ký thông tin học văn hóa THPT/chứng chỉ/đại học

Kế hoạch tháng phòng DVH-ĐT&BD

TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐẮK LẮK

     PHÒNG DẠY VĂN HÓA-ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

 
  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG :03/2022

 

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG TRƯỚC:

1. Ưu điểm:

          Thực hiện đúng tiến độ phân phối chương trình và lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần của Sở GD&ĐT. Trong thời gian nghỉ Tết không có sự cố đáng tiếc nào xãy ra.

          Tổ chức thi Nghề PT theo kế hoạch chung của Sở GD&ĐT .

          Các lớp TC nghề cho học sinh khối 10 liên kết với trường TC Đắk Lắk đã học

2.Rút kinh nghiệm :

Tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán số lượng học sinh vắng học còn nhiều. khối 10 và 11 đi học trực tiếp nề nếp còn chưa đi vào quy cũ .

Học sinh các lớp TC nghề còn vắng khá nhiều.

II KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG: 03/2022 :

Theo kế hoạch năm học 2021-2022  của cơ quan.

Học sinh khối GDTX học tuần 23,24,25,26,27 theo phân phối chương trình.

Các lớp khối GDTX  tiến hành kiểm tra giữa kỳ, riêng các môn Văn, Toán, Lịch sử, Địa lý khối 12 ra đề kiểm tra chung cho học sinh Trung tâm và trường Cao Đẳng công nghệ Tây Nguyên. bộ phận giáo vụ kiểm tra lần 2 hồ sơ khối 12.

Triển khai các đợt thao giảng chào mừng ngày 08/03 và 26/03 như thông lệ hằng năm nếu học sinh được học trực tiếp ổn định. Chủ động trước mọi tình huống khi tình hình dịch Covid còn đang diễn biến phức tạp.

Có kế hoạch để bắt đầu công tác liên hệ với các trường THCS trong tỉnh để tuyển sinh vào lớp 10 GDTX cho năm học tới.

          Thông báo lên Website của Trung tâm về các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn ngày để tuyển sinh trong năm 2022, mở lớp kịp thời đáp ứng nhu cầu của mọi người.

          Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyên môn để đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT làm việc (theo dự kiến vào tháng 2/2022).

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT:

Đoàn Thanh niên phối hợp với các GVCN cần tăng cường hơn nữa việc nhắc nhở học sinh vi phạm nội quy, chấn chỉnh ngay những trường hợp còn vi phạm để duy trì và ổn định tốt tác phong, nề nếp của học sinh khối GDTX, không để xãy ra những vi phạm nghiêm trọng.

Phòng TC-HC chủ động và nhanh chóng trong việc phục hồi lại Website của Trung tâm để thuận lợi hơn trong việc tuyển sinh và quảng bá hình ảnh của Trung Tâm, kết nối với Sở GD&ĐT và các đơn vị khác.

             DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC                                       TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 Phan Trọng Nghĩa