Tệp đính kèm:
Phiếu đăng ký xét tuyển
Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học