Đăng ký thông tin học văn hóa THPT/chứng chỉ/đại học

Giới thiệu TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐẮK LẮK

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo quyết định số: 511/QĐ-UBND, ngày 12/7/1993 của UBND tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở hợp nhất trường Phổ thông Lao động tỉnh và trường Cán bộ quản lý tỉnh, là đơn vị sự nghiệp giáo dục, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian qua được các cấp có thẩm quyền xếp hạng III, hạng cao nhất của Trung tâm GDTX.

Trung Tâm có sứ mệnh: “Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực theo yêu cầu phát triển xã hội của tỉnh Đắk Lắk; xây dựng đơn vị có uy tín, là địa chỉ tin cậy tạo cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên và học tập suốt đời”.

Tin tức hoạt động