(Chinhphu.vn) - Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT- Ảnh 2.

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn 

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT- Ảnh 3.

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT- Ảnh 4.

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT- Ảnh 5.

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT- Ảnh 6.

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT- Ảnh 7.

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT- Ảnh 8.

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT- Ảnh 9.

Nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

FILE đính kèm: Tải tại đây